วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประธานสภานักเรียนกล่าวนำคำปฏิญาณ

คุณครูกัลยารัตน์จุดธูปนำนักเรียน

เราจะยึดมั่นในคำพูดของเรา

คุณครูขอเก็บภาพก่อนเดินขบวน


ลด ละ เลิก ไปพร้อมกับโรงเรียนเรา

เข้าสู่เขตชุมชน